LivWell Care
Bảo hiểm tai nạn cá nhân

Bảo hiểm tai nạn cá nhân LivWell Care bảo vệ bạn trước những biến cố bất ngờ trong cuộc sống. Với LivWell, bạn có thể sống khỏe hơn, hạnh phúc hơn mà không cần quá âu lo trước những rủi ro hang ngày.
LivWell cung cấp gói bảo hiểm linh hoạt một tháng hoặc 12 tháng, bạn có thể chi trả bằng xu LivWell và nhận nhiều ưu đãi bất ngờ!

Chỉ từ 34.833 VNĐ/tháng (cho bảo hiểm 12 tháng)

Giới thiệu bảo hiểm tai nạn cá nhân

Vì sao bạn nên chọn LivWell?

?

Số tiền bảo hiểm lớn với phạm vi bảo hiểm toàn diện.

?

Được bảo hiểm bởi Bảo hiểm PVI và bảo trợ bởi Allianz Parners.

?

Bảo vệ hội viên tập luyện tại CALIFORNIA FITNESS &
TRUNG TÂM YOGA

?

Tất cả các ngành nghề đều được bảo hiểm (nhân viên văn phòng hay người lao động tay chân)

?

Thủ tục yêu cầu bồi thường trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng.

Giới thiệu bảo hiểm tai nạn cá nhân

Vì sao bạn nên chọn LivWell?

?

Số tiền bảo hiểm lớn với phạm vi bảo hiểm toàn diện.

?

Được bảo hiểm bởi Bảo hiểm PVI và bảo trợ bởi Allianz Parners.

?

Bảo vệ hội viên tập luyện tại California Fitness & Yoga

?

Tất cả các ngành nghề đều được bảo hiểm (nhân viên văn phòng hay người lao động tay chân)

?

Thủ tục yêu cầu bồi thường trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng.

Đối tượng tham gia

Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Độ tuổi: Từ 8 đến 65 tuổi (gia hạn liên tục đến 70 tuổi)
Lưu ý: Bảo hiểm này không áp dụng cho các trường hợp sau:
?

Người hiện đang mắc bệnh tâm thần, bệnh thần kinh, bệnh phong.

?

Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Đối tượng tham gia

Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Tuổi: Từ 8 tuổi đến 65 tuổi (đổi mới liên tục đến 70 tuổi)
Lưu ý: Bảo hiểm này không áp dụng cho các trường hợp sau:
?

Người đang mắc bệnh tâm thần, thần kinh, phong.

?

Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Phạm vi bảo hiểm

Chương trình Bảo hiểm LivWell Care chi trả cho người được bảo hiểm trước những rủi ro phát sinh từ:

Tai nạn giao thông

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi

Tai nạn trong cuộc song

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi

Tai nạn liên quan đến công việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi

Chi tiết gói bảo hiểm
?

Số tiền bảo hiểm

GÓI EASY 300 triệu đồng | GÓI SUPER 1 tỷ đồng

?

Tử vong / Mất tích do Tai nạn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

?

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

?

Thương tật một phần vĩnh viễn

Tỷ lệ phần trăm Số tiền bảo hiểm theo Quy mô
Bảng bồi thường ban hành cùng với
Điều khoản & Điều kiện của chương trình

Quy trình yêu cầu bồi thường?
?

Số tiền bảo hiểm

GÓI EASY 300 triệu đồng | GÓI SUPER 1 tỷ đồng

?

Tử vong / Mất tích do Tai nạn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm
?

Số tiền bảo hiểm

GÓI EASY 300 triệu đồng | GÓI SUPER 1 tỷ đồng

?

Tử vong / Mất tích do Tai nạn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

Đa hợp đồng
?

Số tiền bảo hiểm

GÓI EASY 300 triệu đồng | GÓI SUPER 1 tỷ đồng

?

Tử vong / Mất tích do Tai nạn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

Chi tiết gói bảo hiểm
?

Số tiền bảo hiểm

GÓI EASY 300 triệu đồng | GÓI SUPER 1 tỷ đồng

?

Tử vong / Mất tích do Tai nạn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

?

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

?

Thương tật một phần vĩnh viễn

Tỷ lệ phần trăm Số tiền bảo hiểm theo Quy mô
Bảng bồi thường ban hành cùng với
Điều khoản & Điều kiện của chương trình

Quy trình yêu cầu bồi thường?
?

Số tiền bảo hiểm

GÓI EASY 300 triệu đồng | GÓI SUPER 1 tỷ đồng

?

Tử vong / Mất tích do Tai nạn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm
?

Số tiền bảo hiểm

GÓI EASY 300 triệu đồng | GÓI SUPER 1 tỷ đồng

?

Tử vong / Mất tích do Tai nạn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

Đa hợp đồng
?

Số tiền bảo hiểm

GÓI EASY 300 triệu đồng | GÓI SUPER 1 tỷ đồng

?

Tử vong / Mất tích do Tai nạn

Đền bù 100% Số tiền bảo hiểm

Đây là thông tin cơ bản giới thiệu sản phẩm. Vui lòng đọc Điều khoản & Điều kiện để biết thêm thông tin chi tiết về Quyền lợi bảo hiểm bằng cách quét mã QR Code.

Những trường hợp nào không được đền bù bảo hiểm?

?

Số tiền bảo hiểm lớn với phạm vi bảo hiểm toàn diện.

?

Được bảo hiểm bởi Bảo hiểm PVI và bảo trợ bởi Allianz Parners.

?

Bảo vệ hội viên tập luyện tại California Fitness & Yoga

?

Tất cả các ngành nghề được bảo hiểm (nhân viên văn phòng và người lao động tay chân)

?

Thủ tục yêu cầu bồi thường trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng.

(*) Để biết chi tiết đầy đủ về các trường hợp không được nhận bảo hiểm, vui lòng đọc Điều khoản & Điều kiện của Chương trình này.

Đây là thông tin cơ bản giới thiệu sản phẩm. Vui lòng đọc Điều khoản & Điều kiện để biết thêm thông tin chi tiết về Quyền lợi bảo hiểm bằng cách quét QR Code.
đầy đủ thông tin chi tiết về Quyền lợi bảo hiểm bằng cách quét QR Code.

Những trường hợp nào không được đền bù bảo hiểm?

?

Số tiền bảo hiểm lớn với phạm vi bảo hiểm toàn diện.

?

Được bảo hiểm bởi Bảo hiểm PVI và bảo trợ bởi Allianz Parners.

?

Bảo vệ hội viên tập luyện tại California Fitness & Yoga

?

Tất cả các ngành nghề được bảo hiểm (nhân viên văn phòng và người lao động tay chân)

?

Thủ tục yêu cầu bồi thường trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng.

(*) Để biết chi tiết đầy đủ về các trường hợp không được nhận bảo hiểm, vui lòng đọc Điều khoản & Điều kiện của Chương trình này.

vi